Betrokken partijen

De betrokken partijen hebben de handen in een geslagen om met elkaar de nieuwe voedselketen op te bouwen. Dit doen wij door met elkaar te werken aan het in kaart brengen van de voedselbehoefte in Amsterdam. Ook interesse om mee te doen als organisatie? Klik dan hier en neem contact op!

Local2Local

Local2Local staat voor een eerlijke, korte en duurzame voedselketen tussen lokale boeren en de stad Amsterdam, en wij werken samen met een groot aantal bedrijven, organisaties en instellingen.

Wij verbinden de stad letterlijk met het platteland. Gezond, vers en eerlijk voedsel, direct van het land. Een transparante keten, zodat je weet wat je eet. We brengen smaak terug. En vooral: het moet betaalbaar zijn voor iedereen.

Wij starten een nieuwe, korte voedselketen in Metropoolregio Amsterdam die een echt alternatief is voor de supermarkt. Jouw gemak is hierbij essentieel, want met gemak groeit gewoonte. Gebaseerd op Fair Share; een eerlijke prijs voor de lokale boeren en voor jou. Een keten die niet is gebaseerd is op productieaanbod, maar op jouw behoefte, vraaggestuurd.

Amped

Amped is een duurzaam businessontwikkelbedrijf en gelooft in een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Dit bereiken wij door het herstellen van de verbinding tussen boeren en burgers. Door samenwerking en het verkorten van de ketens ontstaan nieuwe rechtvaardige economische systemen die leiden tot verhoging biodiversiteit, werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

Voor Amped is waardecreatie een optelsom van veel aspecten, waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Amped initieert samenwerkingverbanden, projecten, campagnes en nieuwe ondernemingen. Het succes van Amped komt voort uit een samenspel van inhoudelijke, technische en creatieve ideeen, het smeden van hechte samenwerkingen en elkaar inspireren. 

Amped heeft veel ervaring met het realiseren van korte voedselketens en duurzame concepten. Een aantal voorbeelden:

FoodHub

txt

Impact Hub Amsterdam

txt

Vereniging Flevofood

txt

Provincie Flevoland

txt

MAKRO

txt

Nieuwe Hollandse Waterlinie

txt

Stelling van Amsterdam

txt

Student & Leefstijl

txt

Boeren van Amstel

txt

Schiphol

txt

© 2020 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven